1. Home
  2. Specjalizacje
  3. Oddłużanie

Oddłużanie Gdańsk – upadłości konsumenckie i gospodarcze

Oddłużanie to potoczna nazwa procesu prawnego mającego na celu umożliwienie osobom lub firmom wyjście z trudnej sytuacji finansowej poprzez zastosowanie rozwiązań prawnych, mających na celu zredukowanie lub uregulowanie zadłużenia. Istnieją dwie główne formy oddłużania, tj. upadłość konsumencka oraz upadłość gospodarcza, w tym restrukturyzacja. 


Upadłość konsumencka do narzędzie, które pozwala osobom fizycznym uwolnić się od długów przekraczających ich możliwości spłaty. Upadłość gospodarcza to z kolei proces, który pozwala przedsiębiorcom na restrukturyzację zadłużenia i kontynuację działalności gospodarczej w bardziej zrównoważony sposób. 


INLAW Adwokaci oferuje profesjonalne doradztwo prawne i reprezentację na każdym etapie postępowania związanego z oddłużaniem bez względu na skalę problemu finansowego. 

Pomoc dla osób zadłużonych

Upadłość konsumencka

Upadłość gospodarcza

Reprezentacja w postępowaniach komorniczych