1. Home
  2. Specjalizacje
  3. Prawo karne gospodarcze

Prawo karne gospodarcze

INLAW Adwokaci tworzy zespół wybitnych prawników, których głównym obszarem działań jest obrona interesów klientów w zakresie przestępstw i wykroczeń związanych z działalnością gospodarczą. Świadczone usługi są ukierunkowane na profesjonalne wsparcie klientów, zapewniając im skuteczną reprezentacją przed organami ścigania i w sądzie.

 

Usługi prawne dotyczące prawa karnego gospodarczego adresowane są do przedsiębiorców, a także osób zarządzających, doradzających i obsługujących podmioty gospodarcze, w tym spółki prawa handlowego.

 

Kancelaria świadczy usługi w zakresie przestępstw przeciwko obrotowi gospodarczemu, wiarygodności dokumentów, prawidłowemu funkcjonowaniu spółek prawa handlowego, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, ochronie informacji, działalności instytucji państwowych i samorządowych, praw autorskich i praw pokrewnych, a także praw własności przemysłowej.

 

INLAW Adwokaci występuje zarówno w roli obrońców osób podejrzanych i oskarżonych, jak i pełnomocników przedsiębiorców pokrzywdzonych cudzym działaniem.

Odpowiedzialność członków zarządu

Prawa wierzycieli

Udaremnienie egzekucji

Oszustwa gospodarcze