1. Home
  2. Specjalizacje
  3. Prawo umów i kontraktów

Analizy umów adwokat Gdańsk

INLAW Adwokaci oferuje szeroki zakres usług prawnych w dziedzinie prawa kontraktów i praw umów. Zespół adwokatów Kancelarii dostarcza kompleksową pomoc prawną, która obejmuje zarówno prawo kontraktów, jak i prawo umów.

 

Prawo kontraktów to gałąź prawa, które reguluje stosunki prawne między stronami umów. Kontrakt to formalna umowa między dwiema lub więcej stronami, która określa prawa i obowiązki każdej strony w określonym kontekście. Prawo kontraktów zajmuje się interpretacją, zawieraniem, wykonywaniem oraz ewentualnym rozwiązywaniem kontraktów.


Prawo umów obejmuje natomiast szerszy kontekst niż kontrakty. Umowa to ogólny termin odnoszący się do ustaleń lub porozumień między dwiema lub więcej stronami, niekoniecznie związanych z kontraktem. Umowy mogą zostać zawarte w formie pisemnej lub ustnej, a ich zakres jest bardziej elastyczny.


INLAW Adwokaci jest ekspertem w zakresie analizy kontraktów i umów, zabezpieczania interesów klientów i reprezentacji w przypadku sporów, w tym sądowych. Klienci Kancelarii korzystający z jej usług mogą liczyć na biegłą wiedzę prawną i wieloletnie doświadczenie adwokatów przy jednoczesnym zapewnieniu pełnego bezpieczeństwa prawnego, minimalizacji ryzyka oraz oszczędności czasu klienta.

Analiza i negocjowanie umów

Roszczenia na podstawie umów

Umowy gospodarcze

Umowy cywilne