1. Home
  2. Specjalizacje
  3. Sankcja kredytu darmowego

Sankcja kredytu darmowego

Z uwagi na nieprzestrzeganie przez banki i inne instytucje finansowe warunków, jakie nakłada na nie ustawa o kredycie konsumenckim, a związanych z udzielaniem kredytów konsumenckich, konsumenci mają możliwość skorzystania z prawa do złożenia oświadczenia o zastosowaniu Sankcji Kredytu Darmowego.


Oświadczenie to skutkuje przekształceniem oprocentowanego kredytu konsumenckiego w kredyt darmowy. Oznacza to, że banki i inne instytucje finansowe zobowiązane są zwrócić konsumentowi wszelkie odsetki oraz inne koszty kredytu, w tym prowizję i ubezpieczenie, które zostały uiszczone przez konsumenta do czasu złożenia oświadczenia o skorzystaniu z Sankcji Kredytu Darmowego.


Co istotne, umowa kredytowa w dalszym ciągu obowiązuje, jednakże konsument (kredytobiorca lub pożyczkobiorca) od momentu skorzystania z Sankcji Kredytu Darmowego, spłaca jedynie kapitał, na zasadach ustalonych w umowie kredytowej.

Konsumencie, jeżeli zawarłeś umowę kredytową na cele niezwiązane z działalnością gospodarczą, a kwota wypłaconego kapitału nie przekraczała kwoty 255 550 zł albo równowartości tej kwoty w walucie obcej sprawdź, czy należy Ci się zwrot z banku i skontaktuj się z kancelarią INLAW Adwokaci.

Darmowy kredyt – bezpłatna analiza umowy przez adwokata

Sankcja kredytu darmowego - kredyt hipoteczny

Darmowy kredyt – współpraca