1. Home
  2. Aktualności
  3. Publikacja | Sankcja kredytu darmowego mBank

Publikacja | Sankcja kredytu darmowego mBank

 

 

 

Czym jest sankcja kredytu darmowego i czy klienci mBanku mogą z niej skorzystać?

 

Sankcja kredytu darmowego to regulacja prawna, która pozwala konsumentom na uniknięcie opłat związanych z kredytem, takich jak odsetki, prowizje czy koszty ubezpieczenia, w przypadku gdy w umowie kredytowej znajdują się określone uchybienia. Obejmuje ona kredyty konsumenckie. 

 

 

 

 

Czym charakteryzuje się kredyt konsumencki?


Kredyt konsumencki to rodzaj zobowiązania finansowego, który jest udzielany osobom fizycznym na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Charakteryzuje się on szeregiem regulacji mających na celu ochronę konsumenta. W skład tych regulacji wchodzi obowiązek dostarczenia pełnych informacji o kredycie, w tym całkowitych kosztów kredytu, które obejmują odsetki, prowizje, podatki i inne opłaty związane z kredytem. Kredytodawcy muszą również podać rzeczywistą roczną stopę oprocentowania (RRSO), która umożliwia konsumentom porównanie różnych ofert kredytowych.

 

Formy udzielania kredytów konsumenckich:

 


Jakie wydatki może pokrywać kredyt konsumencki?

 

Kredyt konsumencki może być przeznaczony na szeroki zakres wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą. Do najczęstszych celów należą zakupy towarów i usług, remonty mieszkań, finansowanie wakacji, pokrycie kosztów leczenia, czy inne potrzeby osobiste. Kredyt konsumencki jest elastycznym narzędziem finansowym, które umożliwia konsumentom realizację ich bieżących potrzeb finansowych. Ważne jest jednak, aby celem kredytu nie była inwestycja biznesowa, gdyż takie zobowiązania podlegają innym regulacjom i nie kwalifikują się do sankcji kredytu darmowego.

 

 

 

Charakterystyka kredtów konsumenckich objętych sankcją kredytu darmowego w mBank

 

 

 

Błędy w umowach kredytowych mBank kwalifikujące do sankcji kredytu darmowego


Rodzaje błędów w umowach kredytowych mBanku:

 

 
Ile można zyskać na sankcji kredytu darmowego

 

Korzyści z sankcji kredytu darmowego mogą być znaczące, zarówno pod względem finansowym, jak i psychologicznym dla konsumenta.

 

Na przykład, jeśli umowa kredytowa zawierała błędnie podane koszty kredytu lub nieprawidłową RRSO, konsument może uniknąć płacenia odsetek, prowizji oraz innych opłat związanych z kredytem. W praktyce oznacza to, że konsument spłaca jedynie pożyczony kapitał, co może przynieść oszczędności rzędu kilku, a nawet kilkudziesięcu tysięcy złotych, w zależności od wysokości kredytu i okresu jego spłaty.

Przykładowo, jeśli kredytobiorca zaciągnął kredyt na kwotę 50 000 zł z RRSO wynoszącą 15% + dodatkowe koszty pozostałe - może zaoszczędzić nawet do 10-12 tysięcy złotych.

 

 

 

 

Spłaciłeś już kredyt w mBanku – czy nadal możesz skorzystać z sankcji kredytu darmowego?

 


Prawo konsumenckie umożliwia dochodzenie roszczeń związanych z niewłaściwie sporządzonymi umowami kredytowymi nawet po zakończeniu okresu spłaty. W takim przypadku, konsument powinien skontaktować się z prawnikiem specjalizującym się w prawie konsumenckim, aby dokonać analizy umowy kredytowej i przygotować odpowiednie dokumenty.

 

 

Jak złożyć wniosek i co powinien zawierać wniosek o sankcje kredytu darmowego składany do mBanku

 

Wniosek o sankcję kredytu darmowego powinien zawierać wszystkie niezbędne informacje, aby uniknąć odrzucenia przez bank. Dokument ten powinien zawierać dane osobowe i adresowe konsumenta, informacje o kredytodawcy (mBank), numer umowy kredytowej oraz numer rachunku bankowego. Dodatkowo, wniosek powinien wskazywać podstawę prawną żądania oraz szczegółowo opisywać wykryte błędy w umowie kredytowej. Ważne jest, aby do wniosku dołączyć kopie dokumentów potwierdzających uchybienia formalne, takie jak umowa kredytowa, harmonogram spłat oraz inne istotne dokumenty.

 

 

 

 

Co robić jeśli mBank odrzuci wniosek o sankcję kredytu darmowego?

 

W przypadku odrzucenia wniosku o sankcję kredytu darmowego przez mBank, konsument powinien podjąć kilka kroków, aby skutecznie dochodzić swoich praw. Przede wszystkim, warto skontaktować się z adwokatem specjalizującym się w prawie konsumenckim. Kancelaria adwokacka pomoże przygotować odpowiednie odwołanie lub skargę, wskazując na konkretne błędy formalne w umowie kredytowej. Jeśli odwołanie nie przyniesie rezultatu, kolejnym krokiem jest złożenie pozwu w sądzie. W procesie sądowym istotne jest dostarczenie wszystkich dowodów na poparcie swoich roszczeń.

 

 

Czy warto skorzystać z pomocy kancelarii adwokackiej w zakresie analizy umowy kredytowej z mBankiem?

 

Skorzystanie z pomocy kancelarii adwokackiej w zakresie analizy umowy kredytowej z mBankiem jest zdecydowanie zalecane. Profesjonalna analiza umowy kredytowej pozwala na dokładne zidentyfikowanie wszelkich uchybień formalnych, które mogą stanowić podstawę do skorzystania z sankcji kredytu darmowego. Kancelarie prawne posiadają odpowiednią wiedzę i doświadczenie, aby skutecznie wykrywać błędy w umowach oraz reprezentować interesy konsumentów w sporach z bankami.

 

 

 

 

Skorzystanie z usług kancelarii adwokackiej wiąże się z dodatkowymi kosztami, jednak korzyści wynikające z profesjonalnego wsparcia prawnego znacznie przewyższają poniesione wydatki. Kancelaria adwokacka IN-LAW Gdańsk oferuje bezpłatne przeanalizowanie Twojej umowy kredytowej i zaopiniowanie czy kwalifikuje się ona do sankcji kredytu darmowego.