1. Home
  2. Specjalizacje
  3. Spory sądowe

Postępowania sądowe i arbitrażowe | INLAW Adwokaci

Nasi adwokaci reprezentują klientów w postępowaniach przed sądami powszechnymi, Sądem Najwyższym, sądami administracyjnymi, w tym Najwyższym Sądem Administracyjnym oraz sądami arbitrażowymi. Z sukcesami prowadzimy spory gospodarcze, cywilne oraz administracyjne. Reprezentujemy klientów w kompleksowych sporach, które obejmują kilkanaście niezależnych postępowań. Nie boimy się spraw trudnych oraz wielowątkowych o skomplikowanym stanie prawnym i faktycznym. Rozumiemy, że tego rodzaju spory wymagają od nas przewidywania skutków każdej kolejnej decyzji i opracowywania długofalowych scenariuszy procesowych. Znamy specyfikę postępowań arbitrażowych i z sukcesem reprezentujemy klientów na gruncie tych postępowań. 

Postępowania sądowe i arbitrażowe

Reprezentacja w postępowaniach sądowych

Reprezentacja w postępowania arbitrażowych

Spory korporacyjne