1. Home
  2. Aktualności
  3. Publikacja | Sankcja kredytu darmowego bank PKO BP S.A.

Publikacja | Sankcja kredytu darmowego bank PKO BP S.A.

 

 

Czym właściwie jest sankcja kredytu darmowego?

 

Sankcja kredytu darmowego jest prawem konsumenta umożliwiające mu spłatę zaciągniętego zobowiązania (kredytu) wyłącznie w wysokości kapitału, bez dodatkowych kosztów, takich jak odsetki, prowizje czy ubezpieczenie. Jest to szansa dla konsumentów na uzyskanie darmowego kredytu, w związku z nieuczciwymi praktykami bankowymi, takimi jak brak pełnej informacji o kosztach kredytu czy przekraczanie ustawowych kosztów kredytu.

 

 


Sankcję kredytu darmowego określa art. 45 ustawy o kredycie konsumenckim, zgodnie z którym każdy kredytobiorca ma możliwość złożyć do banku oświadczenie o skorzystaniu z sankcji kredytu darmowego. Skuteczne skorzystanie z sankcji kredytu darmowego przynosi dwie korzyści finansowe. Po pierwsze przekształca umowę w darmowy kredyt lub pożyczkę, co oznacza że konsument na przyszłość spłaca wyłącznie kapitał, bez odsetek i prowizji oraz innych koszów. Po drugie zaś, wszelkie dotychczas uiszczone przez konsumenta odsetki, prowizje oraz inne koszty bank ma obowiązek zwrócić.

 

 

Co określamy jako kredyt konsumencki? 

 

Kredyt konsumencki nie może być zaciągany na cele związane z działalnością gospodarczą. Może być natomiast przeznaczony na różne cele, takie jak zakup towarów (np. sprzętu RTV i AGD, mebli, samochodu), usług (np. remont mieszkania, wakacje), a także na refinansowanie wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

 

Wartość kredytu konsumenckiego nie może przekraczać 255 500 zł. Może być oferowany w różnych formach: kredyt gotówkowy, pożyczka celowa, kredyt odnawialny (linia kredytowa) czy karta kredytowa.

 

 

Rodzaje błędów i braków w umowach kredytowych PKO BP

 

Ustawa o kredycie konsumenckim zobowiązuje kredytodawców, w tym bank PKO BP, do przekazywania konsumentom szczegółowych informacji na temat kredytu, w tym o całkowitym koszcie kredytu, rocznej stopie procentowej, warunkach spłaty oraz ewentualnych opłatach dodatkowych. Ma to na celu zwiększenie przejrzystości ofert i ochronę konsumentów przed nieuczciwymi praktykami. W wielu umowach te warunki nie są odpowiednio spełnione.

 

Błędy w umowach, takie jak brak jasnych informacji o wszystkich kosztach kredytu, naruszenie limitów kosztów określonych w ustawie, wyższe koszty niż wcześniej ustalone czy zawarcie niedozwolonych postanowień umownych. Na co dokładnie możesz się powołać?

 

 

Rodzaje najczęstszych błędów i braków:

 

 

 

Sankcja kredytu darmowego PKO BP – jakich dotyczy kredytów i jakich klientów?

 

Sankcja dotyczy kredytów konsumenckich zaciągniętych w banku PKO BP oraz (w ograniczonym zakresie) kredytów hipotecznych, gdzie bank naruszył obowiązki informacyjne względem kredytobiorcy, przekroczył maksymalne limity kosztów lub stosował inne niedozwolone praktyki.

 

 

 


Sankcja kredytu darmowego PKO BP – ile można zyskać?

 

Zysk dla klienta wynika z możliwości spłaty jedynie pożyczonego kapitału, co pozwala uniknąć dodatkowych kosztów. Konkretne przykłady zależą od indywidualnych warunków kredytowych.

 

Dla przykładu, koszt zaciągniętego kredytu to 150 tysięcy zł, którego całkowity koszt ze wszystkimi opłatami i odsetkami wyniósł 221 tysięcy zł. Kwota jaką może odzyskać kredytobiorca to nawet 71 tysięcy zł.

 

 

 

Sankcja kredytu darmowego PKO BP – czy całkowite lub wcześniejsze spłacenie kredytu uniemożliwia skorzystanie z sankcji kredytu darmowego w PKO BP?


Skuteczne skorzystanie z sankcji kredytu darmowego jest możliwe nawet po wcześniejszej spłacie kredytu, o ile bank naruszył przepisy ustawy o kredycie konsumenckim. Należy pamiętać, że oświadczenie o skorzystaniu z sankcji kredytu darmowego można złożyć maksymalnie w ciągu 12 miesięcy od końcowego rozliczenia umowy przez bank.

 

 

Jak złożyć wniosek do banku o darmowy kredyt?

 

Aby dochodzić roszdczeń wynikających z sankcji kredytu darmowego, konsument musi złożyć pisemne oświadczenie do banku, w którym informuje o skorzystaniu z sankcji kredytu darmowego, wskazując sprzeczność umowy z przepisami ustawy o kredycie konsumenckim, a także podając wszystkie niezbędne dane umożliwiające identyfikację zobowiązania. Podpisane oświadczenie wysłać listem poleconym lub złożyć osobiście.

 

 

Bank odrzucił wniosek, czy coś jeszcze można zrobić?

 

W przypadku odrzucenia wniosku przez bank, konsument ma możliwość podjęcia kolejnych kroków, włącznie z możliwością skierowania sprawy do sądu.

 

 

Sankcja kredytu darmowego adwokat

 

Sprawdź czy Twoja umowa kwalifikuje się do sankcji kredytu darmowego. Bezpłatnie przeanalizujemy Twój przypadek. Współpraca z doświadczoną kancelarią pomoże Ci osiągnąć oczekiwany efekt.

 

Kancelaria adwokacka IN-LAW Gdańsk oferuje kompleksowe doradztwo prawne oraz wsparcie w procesach przeciwko instytucjom finansowym, mające na celu ochronę praw i interesów konsumentów.

 

Twoją sprawę możemy obsługiwać zdalnie. Oferujemy wygodne formy kontaktu – mail, telefon, WhatsApp czy Messenger. Reprezentujemy klientów także w ramach zdalnych rozpraw sądowych.