1. Home
  2. Aktualności
  3. Publikacja | Kredyty frankowe w 2024 roku – co nowego dla Frankowiczów?

Publikacja | Kredyty frankowe w 2024 roku – co nowego dla Frankowiczów?

 

 

 

Ostatnie wyroki TSUE i przyspieszenie w sprawach frankowych w Polsce


2024 rok przyniósł znaczące zmiany na kredytobiorców posiadających kredyty we frankach, które mogą bezpośrednio wpłynąć na ich sytuację prawno-finansową, a co najważniejsze, przyspieszenie spraw. Kluczowe dla Frankowiczów były ostatnie wyroki Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE).

 

 

 

Najnowsze orzeczenia z grudnia 2023 roku odpowiedziały na kilka istotnych kwestii, w tym zasady przedawnienia roszczeń czy prawo do odsetek za opóźnienie.

 

TSUE uznał między innymi, że termin przedawnienia roszczeń dla konsumentów rozpoczyna się od momentu, w którym dowiedzieli się lub powinni byli dowiedzieć się o wadliwości prawnej umowy.

 

 

Wybrane nowelizacje w polskim systemie prawnym, mają na celu przyspieszenie procesów sądowych związanych z kredytami frankowymi. Planowane zmiany obejmują rezygnację z posiedzeń przygotowawczych, obowiązkowe przesłuchania stron na pierwszej rozprawie oraz wprowadzenie zabezpieczenia roszczeń poprzez wstrzymanie spłaty rat na czas trwania procesu. Te usprawnienia mają na celu skrócenie czasu oczekiwania na wyroki, co jest odpowiedzią na postulaty społeczności Frankowiczów, ale także obietnice wyborcze nowego rządu.

 

 

Co nowego w temacie kredytów frankowych w 2024 roku?

 

Rok 2024 przynosi kilka istotnych nowości dla posiadaczy kredytów we frankach. Przede wszystkim, wzmocnienie ochrony konsumentów poprzez nowe regulacje i wyroki sądowe daje kredytobiorcom większą pewność w sporach z bankami. Jednym z kluczowych elementów jest unieważnienie klauzul abuzywnych w umowach kredytowych. Przykładowo, Sąd Apelacyjny w Katowicach wydał prawomocny wyrok unieważniający umowę z ING Bankiem Śląskim, co pozwoliło kredytobiorcom na odzyskanie niemal 400 tys. zł.

 

 

 

 

 

Jakie są aktualne szanse na wygranie sprawy z bankiem?

 

Szanse na wygranie sprawy sądowej przeciwko bankom są obecnie bardzo wysokie. Według raportu mBanku, w 2023 roku Frankowicze wygrali aż 98% spraw (wskazując za: https://www.money.pl/gospodarka/pasmo-sukcesow-frankowiczow-masowo-wygrywaja-z-bankami-w-sadach-6998718771661312a.html), a prognozy na 2024 rok są jeszcze bardziej optymistyczne, wskazując na 99% prawdopodobieństwo wygranej. Takie statystyki pokazują, że kredytobiorcy mają realne szanse na korzystne rozwiązania swoich problemów finansowych w sądach.

 

 

 

 

Nowe warunki ugód – na co mogą liczyć kredytobiorcy posiadający kredyty we frankach?

 

Banki w obliczu niekorzystnych wyroków sądowych, coraz częściej proponują Frankowiczom ugody. Warunki tych ugód mogą być różne, ale zazwyczaj obejmują one przewalutowanie kredytu na złotówki, częściowe umorzenie zadłużenia lub korzystniejsze warunki spłaty. Dla wielu kredytobiorców ugody mogą stanowić atrakcyjną alternatywę dla długotrwałych procesów sądowych, choć nie zawsze są one tak korzystne, jak wyroki sądowe.

 

 

 

 

Korzyści i zagrożenia wynikające z zawierania ugód z bankiem

 

Zawarcie ugody z bankiem może przynieść Frankowiczom szybkie i stabilne rozwiązanie ich problemów finansowych. Do głównych korzyści należy zaliczyć brak konieczności prowadzenia długotrwałego procesu sądowego, pewność warunków finansowych oraz często bardziej elastyczne warunki spłaty kredytu.

 

 

Jednak zawieranie ugód wiąże się również z pewnymi zagrożeniami. Warunki proponowane przez banki mogą być mniej korzystne niż te, które można uzyskać w wyniku wygranego procesu sądowego. Warto dokładnie analizować propozycje banków, aby upewnić się, że są one zgodne z ich interesami finansowymi, najlepiej z adwokatem specjalizującym się w tematyce kredyót frankowych.

 

 

Przykłady zawartych ugód Frankowiczów z bankami w Polsce

 

Wśród przykładów ugód zawartych z bankami warto wymienić przypadki związane z ING Bankiem Śląskim i mBankiem. W jednym z wyroków, Sąd Apelacyjny w Katowicach unieważnił umowę kredytową z ING Bankiem Śląskim, co pozwoliło kredytobiorcom na odzyskanie znacznych kwot. Sprawa ta trwała 29 miesięcy, ale zakończyła się sukcesem dla Frankowiczów, którzy zyskali 396 tys. zł.

 

Podobne przypadki miały miejsce w innych bankach, gdzie sądy stwierdzały nieważność umów kredytowych zawierających klauzule abuzywne. Frankowicze, reprezentowani przez doświadczone kancelarie prawne, coraz częściej wygrywają sprawy sądowe, co zachęca innych do podejmowania działań prawnych przeciwko bankom.

 

 

W celu podjęcia decyzji i weryfikacja czy Twoja umowa kwalifikuje się do jej podważenia na drodze postępowania sądowego – skontaktuj się z Kancelarią Adwokacką IN-LAW w Gdańsku.