1. Home
  2. Aktualności
  3. Publikacja | Sankcja kredytu darmowego Alior Bank

Publikacja | Sankcja kredytu darmowego Alior Bank

 

 

 

Czym jest sankcja kredytu darmowego – i czy kwalifikują się klienci Alior Bank?

 

Sankcja kredytu darmowego pozwala kredytobiorcom Alior Banku na kontynuowanie spłaty kredytu bez ponoszenia dodatkowych kosztów, takich jak odsetki czy inne opłaty kredytowe.

 

 

Kredytobiorca spłaca wyłącznie zaciągnięty kapitał.

 

 

Można z niej skorzystać w sytuacji gdy bank nie dopełnił wobec klienta niezbędnych obowiązków informacyjnych wynikających z zapisu ustawy o kredycie konsumenckim określonych w art. 45.

 

 

 

 

Naruszenie to może obejmować m.in. błędy: w obliczeniu Rzeczywistej Rocznej Stopy Oprocentowania (RRSO), nieprawidłowe przedstawienie całkowitych kosztów kredytu lub inne uchybienia dotyczące warunków umowy.


Praktyka ta jest stosowana w przypadku klientów Alior Banku, ale także innych instytucji finansowych, jeśli naruszenie praw konsumenta zostanie stwierdzone.

 

 

Rodzaje kredytów i klientów, którzy mogą skorzystać z sankcji kredytu darmowego

 

 


Ponadto, uprawnienia do sankcji kredytu darmowego nie ograniczają się wyłącznie do kredytów bankowych, ale mogą również dotyczyć pożyczek konsumenckich udzielonych przez inne instytucje finansowe, w sytuacji gdy stwierdzone zostaną analogiczne naruszenia umowne.

 

Kredyty objęte sankcją kredytu darmowego mogą być udzielane w różnych formach: kredyt gotówkowy, kredyt odnawialny, pożyczka gotówkowa, karta kredytowa czy debet.

 

 

 

 

Rodzaje dóbr i usług na jakie może być zaciągnięty kredyt konsumencki

 


Kredyty konsumenckie obejmują szeroki wachlarz produktów i usług, których finansowanie może być przedmiotem sankcji kredytu darmowego.

 

Mówimy o kredytach zaciąganych na zakupu samochodów, sprzętu AGD, RTV, mebli, usług remontowych czy wakacji. Niezależnie od rodzaju zakupionego dobra lub usługi, istotne jest, aby umowa kredytowa spełniała wymogi dotyczące kredytów konsumenckich przedstawiane powyżej.

 

 

Rodzaje błędów w umowach kredytów konsumenckich Alior Bank kwalifikujące do sankcji kredytu darmowego


Błędy w umowach kredytowych, które mogą kwalifikować do skorzystania z sankcji kredytu darmowego, obejmują:

 

 

 


Ile możesz zyskać na sankcji kredytu darmowego w Alior Bank

 


Korzystając z sankcji kredytu darmowego klient płaci do banku wyłącznie wysokość zaciągniętego kapitału, bez kosztów dodatkowych (ubezpieczenie, prowizja, marża, koszty notarialne).

 

 

Podając za przykładem:

 

Klient, który skorzysta z sankcji kredytu darmowego i znajduje się w połowie okresu spłaty, może oczekiwać zwrotu wszystkich dotychczas poniesionych kosztów związanych z kredytem, w tym odsetek i innych opłat naliczonych od momentu zawarcia umowy do chwili skorzystania z sankcji.

Przy założeniu, że miesięczne koszty odsetkowe wynosiłyby 150 zł, a klient spłacał kredyt przez 30 miesięcy, oszczędność mogłaby wynieść około 4 500 zł. Dodatkowo, może on także domagać się zwrotu innych nienależnie pobranych opłat, co może dodatkowo zwiększyć całkowitą kwotę zwrotu.

 

Sankcja kredytu darmowego Alior Bank – spłaciłeś już swój kredyt, czy może obowiązywać Cię jeszcze sankcja kredytu darmowego? Jeśli tak to na jakich warunkach

 


Osoby, które spłaciły kredyt, również mogą skorzystać z sankcji kredytu darmowego, ale nie później niż 11 miesięcy od uregulowania ostatniej raty. Kredytobiorca, który zidentyfikuje w umowie naruszenia kwalifikujące jego kredyt do sankcji kredytu darmowego, ma także prawo ubiegać się o rekompensatę.

 

 

 

 

Jak przygotować wniosek do banku o sankcje kredytu darmowego?


Przygotowanie wniosku o sankcję kredytu darmowego wymaga szczegółowej analizy dokumentacji kredytowej oraz identyfikacji wszelkich nieprawidłowości. Zaleca się sporządzenie pisemnego oświadczenia, w którym dokładnie opisane zostaną wszystkie zaobserwowane błędy i naruszenia, z dołączeniem odpowiednich dowodów, takich jak kopie umowy kredytowej, harmonogram spłat, potwierdzenia dokonanych płatności oraz korespondencja z bankiem.

 

Wsparcie prawne może być kluczowe w skutecznym przygotowaniu takiego wniosku oraz w dalszym procesie negocjacyjnym z bankiem lub ewentualnym postępowaniu sądowym.

 

 

Alior Bank odrzucił Twój wniosek, skontaktuj się z naszą kancelarią adwokacką IN-LAW Gdańsk

 

W przypadku odrzucenia wniosku przez Alior Bank, konieczne jest podjęcie dalszych kroków prawnych. Skontaktowanie się z kancelarią adwokacką, która specjalizuje się w sprawach bankowych i kredytowych, może znacząco zwiększyć szanse na korzystne rozwiązanie sprawy.

 

Doświadczony adwokat pomorze w przeglądzie dokumentacji, sformułowaniu odpowiedzi na decyzję banku, a w razie potrzeby, reprezentuje kredytobiorcę przed sądem.

 

Kancelaria Adwokacka IN-LAW Gdańsk oferuje kompleksowe doradztwo prawne oraz wsparcie w procesach przeciwko instytucjom finansowym, mające na celu ochronę praw i interesów konsumentów.

 

Twoją sprawę możemy obsługiwać zdalnie. Oferujemy wygodne formy kontaktu – mail, telefon, WhatsApp czy Messenger. Reprezentujemy klientów także w ramach zdalnych rozpraw sądowych.