1. Home
  2. Aktualności
  3. Publikacja | Sankcja kredytu darmowego ING Bank Śląski

Publikacja | Sankcja kredytu darmowego ING Bank Śląski

 

 

Czy klienci ING mogą skorzystać z sankcji kredytu darmowego?

 

Klienci ING Banku Śląskiego mają możliwość skorzystania z sankcji kredytu darmowego, jeśli ich umowa kredytowa jest niepełna lub została zawarta w sposób wadliwy.

 

Proces rozpoczyna się od określenia błędów w umowie kredytowej, które mogą obejmować nieprawidłowości w zakresie RRSO czy naliczenia opłat dodatkowych. Klient, który zauważy błąd, ma prawo złożyć pisemne oświadczenie kredytodawcy o zamiarze skorzystania z tej sankcji. W praktyce, zdecydowana większość konsumentów nie jest świadoma tej możliwości.

 

 

Czym jest sankcja kredytu darmowego?

 

 

Zgodnie z Ustawą o kredycie konsumenckim, jeśli bank lub inna instytucja finansowa udzielająca kredytu lub pożyczki, naruszył obowiązki wynikające z ustawy, konsument może zwrócić kredyt bez odsetek i innych kosztów kredytu należnych kredytodawcy.

 

 

 

 
Rodzaje kredytów konsumenckich w ING kwalifikujące się do sankcji kredytu darmowego


ING Bank Śląski oferuje różnorodne rodzaje kredytów konsumenckich, w tym kredyty gotówkowe, samochodowe oraz kredyty na zakup sprzętu RTV i AGD. Każdy z tych produktów ma swoje specyficzne warunki i przeznaczenie, jednak wszystkie z nich podlegają regulacjom ustawy o kredycie konsumenckim, co umożliwia skorzystanie z sankcji kredytu darmowego w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości.

 

 

 


Na co może zostać udzielony kredyt konsumencki?

 

Kredyt konsumencki w ING może być udzielony na różne cele, w tym na zakup dóbr konsumpcyjnych, refinansowanie innych zobowiązań, remont czy wyposażenie domu. Ważne jest, aby umowa kredytowa jasno określała cel kredytu, gdyż ma to wpływ na możliwości prawne konsumenta, w tym na ewentualne skorzystanie z sankcji kredytu darmowego.

 

 

Jakie warunki musi spełniać umowa kwalifikująca się do sankcji kredytu darmowego w ING Bank Śląski 

 

Umowa kredytowa w ING musi spełniać wszystkie wymagania ustawowe, w tym:

 

 


Rodzaje błędów w umowach kredytów konsumenckich ING kwalifikujące do sankcji kredytu darmowego


Błędy, które mogą kwalifikować umowę do skorzystania z sankcji kredytu darmowego, obejmują

 


Ile możesz zyskać na sankcji kredytu darmowego w ING Bank Śląski


Sankcja kredytu darmowego w ING może przynieść znaczące korzyści finansowe dla konsumenta, który zidentyfikował nieprawidłowości w swojej umowie kredytowej.

Przykładowo, klient, który spłacił już połowę wartości kredytu konsumenckiego, a następnie skutecznie wykorzysta sankcję, zostanie zwolniony z dalszego ponoszenia kosztów odsetkowych oraz innych opłat dodatkowych związanych z kredytem. Zakładając, że pierwotna wartość kredytu wynosiła 50 000 zł, a konsument spłacił już 25 000 zł kapitału oraz dodatkowo 5 000 zł odsetek, korzystając z sankcji odzyska od banku nadpłacony kredyt o wysokość odsetek oraz wszystkich innych kosztów dodatkowych. Jednocześnie, jego następne raty ulegną zmniejszeniu do wysokości pożyczonego kapitału.

 

 

Przygotowanie wniosku o sankcję kredytu darmowego

 

Przygotowanie wniosku o sankcję kredytu darmowego wymaga zebrania odpowiednich dokumentów oraz analizy umowy kredytowej pod kątem ewentualnych błędów. Klient powinien złożyć pisemne oświadczenie wraz z dowodami na naruszenie przepisów ustawy o kredycie konsumenckim przez bank. Warto również załączyć dokumentację płatności, potwierdzenie wpłat oraz wszelkie korespondencje z bankiem, które mogą podnieść wiarygodność roszczenia. Kluczowe jest precyzyjne wskazanie naruszeń oraz uzasadnienie, dlaczego dane naruszenie kwalifikuje umowę do skorzystania z sankcji kredytu darmowego.

 

 

Czy umowa kwalifikuje się do sankcji kredytu darmowego w ING jeśli kredyt już został spłacony lub był spłacony przed czasem?

 

Umowa kredytowa może kwalifikować się do skorzystania z sankcji kredytu darmowego nawet po jej całkowitym spłaceniu, pod warunkiem, że naruszenia zostaną wykryte i zgłoszone w terminie jednego roku od zakończenia umowy. W przypadku spłaty kredytu przed terminem, istotne jest, aby umowa precyzyjnie określała skutki takiej spłaty. Nieprecyzyjne zapisy mogą być podstawą do skorzystania z sankcji, jeśli prowadzą do naruszenia umowy.

 

 

Bank ING odrzuca wniosek o sankcję – co dalej?

 

Jeżeli bank odrzuci wniosek o sankcję kredytu darmowego, kredytobiorca ma możliwość dochodzenia swoich praw na drodze sądowej. W takim przypadku, warto zasięgnąć opinii adwokata, aby skutecznie wyegzekwować od banku zwrot kosztów kredytu i odsetek.

 

 

 

Kancelaria adwokacka – sankcje kredytu darmowego ING


Korzystanie z usług kancelarii adwokackiej może znacząco zwiększyć szanse na skuteczne uzyskanie sankcji kredytu darmowego. Specjaliści z zakresu prawa finansowego i kredytowego są przygotowani, aby pomóc w analizie umowy kredytowej, identyfikacji naruszeń, a także w prowadzeniu ewentualnego postępowania sądowego przeciwko bankowi.

 

Ważne jest, aby kancelaria miała doświadczenie w podobnych sprawach, co może znacząco przyspieszyć i ułatwić proces uzyskania korzyści z sankcji. Dzięki profesjonalnej pomocy prawnej, proces dochodzenia roszczeń w ramach sankcji kredytu darmowego może być mniej stresujący i bardziej efektywny dla konsumenta, a także zwiększyć prawdopodobieństwo pozytywnego zakończenia sprawy.

 

 

Kancelaria adwokacka IN-LAW Gdańsk oferuje kompleksowe doradztwo prawne oraz wsparcie w procesach przeciwko instytucjom finansowym, mające na celu ochronę praw i interesów konsumentów.

 

 

Twoją sprawę możemy obsługiwać zdalnie. Oferujemy wygodne formy kontaktu – mail, telefon, WhatsApp czy Messenger. Reprezentujemy klientów także w ramach zdalnych rozpraw sądowych.