1. Home
  2. Aktualności
  3. Sukces INLAW | Prawomocne przedłużenie zarządu sukcesyjnego z ważnych powodów | Prawo spadkowe.

Sukces INLAW | Prawomocne przedłużenie zarządu sukcesyjnego z ważnych powodów | Prawo spadkowe.

Przedsiębiorstwo w spadku z przedłużonym zarządem sukcesyjnym.

 

Miło nam poinformować, że prawomocnym postanowieniem wydanym przez Sąd Rejonowy w Malborku, klientowi Kancelarii przedłużono zarząd sukcesyjny z ważnych powodów. Przedłużenie zarządu sukcesyjnego miało dla klienta o tyle istotne znaczenie, że przedsiębiorstwo w spadku prowadziło bieżącą działalność operacyjną i przygotowywało się do rozpoczęcia procesu inwestycyjnego, przedmiotem którego była rozbudowa siedziby.

 

Pozytywne, tj. zgodne z oczekiwaniami klienta Kancelarii rozstrzygnięcie sprawy sądowej zapewniło przedsiebiorstwu w spadku stabilazację prawną, niezbędną w toku prowadzonego procesu inwestycyjnego. 

 

Godzi się zauważyć, że zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami, zarząd sukcesyjny co do zasady wygasa po upływie od lat od śmierci przedsiębiorcy. Sąd spadku może jednak z ważnych powodów przedłużyć zarząd sukcesyjny o kolejny okres, nie dłużej niż o 3 lata. Istotnym jest, że ważne powody są każdorazowo oceniane przez sąd spadku na kanwie okoliczności danej sprawy, przy czym jako wyjątek od zasady, okoliczności te badane są restrykcyjnie. 

 

 

 

 

 

 

 

Sprawę prowadził adw. Mateusz Śliwiński.