1. Home
  2. Aktualności
  3. Sukces INLAW | Prawomocne warunkowe umorzenie postępowania karnego | Prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości - art. 178a k.k.

Sukces INLAW | Prawomocne warunkowe umorzenie postępowania karnego | Prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości - art. 178a k.k.

Warunkowe umorzenie postępowania karnego. Zachowanie statusu żołnierza zawodowego. Zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych w wymiarze jednego roku.

 

Miło nam poinformować, że prawomocnym wyrokiem wydanym przez Sąd Rejonowy w Lidzbarku Warmińskim, klientowi Kancelarii warunkowo umorzono postępowanie karne w sprawie o czyn z art. 178a k.k., tj. prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości wynoszącym 0,82 promila.

 

Sprawa dla klienta Kancelarii miała o tyle doniosłe znaczenie, że w przypadku wydania prawomocnego wyroku karnego skazującego, mógłby zostać wydalony z zawodowej służby wojskowej. 

 

Sąd w pełni podzielił argumentację obrony akcentującą okoliczności uzasadniające warunkowe umorzenie postępowania karnego. Nadto, Sąd uwzlednił zaproponowany przez obronę jednoroczny okres próby oraz jednoroczny zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych. Przypomnieć wypada, że w przypadku wydania wyroku skazującego, klient Kancelarii utraciłby prawo jazdy na okres minimum 3 (trzech) lat.

 

Po sporządzeniu pisemnego uzasadnienia wyroku, Prokuratura odstąpiła od wnoszenia apelacji. 

 

 

 

 

 

 

 

Sprawę prowadziła adw. Dominika Sobieraj.