1. Home
  2. Aktualności
  3. Sukces INLAW | Uzyskanie zabezpieczenia na czas trwania postępowania w sprawie umowy kredytu hipotecznego indeksowanego do CHF | mBank S.A.

Sukces INLAW | Uzyskanie zabezpieczenia na czas trwania postępowania w sprawie umowy kredytu hipotecznego indeksowanego do CHF | mBank S.A.

Sądowe wstrzymanie obowiązku regulowania bieżących rat wynikających z umowy kredytu mPLAN

 

Miło nam poinformować, że postanowieniem z dnia 9 kwietnia 2024 roku Sąd Okręgowy w Gdańsku z powództwa klientów Kancelarii przeciwko mBank S.A. udzielił na czas trwania postępowania zabezpieczenia powództwa poprzez wstrzymanie obowiązku dokonywania przez powodów na rzecz pozwanego spłat rat kredytu w wysokości i terminach wynikających ze spornej umowy. Postanowienie jest nieprawomocne. 

 

Sprawa dotyczy spłacanego przez klientów Kancelarii kredytu hipotecznego indeksowanego do CHF "mPLAN" zaciągniętego w mBank S.A.  

 

Klienci zwrócili się do Kancelarii o pomoc albowiem w sprawie przez ponad rok nie zostały podjęte żadne czynności. Niezwłocznie po zgłoszeniu udziału w sprawie, Kancelaria nie tylko uzyskała zabezpieczenie roszczenia, a także rozszerzyła powództwo o dalszą kwotę wynoszącą ponad 100 000,00 zł, dzięki czemu klienci mają możliwość otrzymania również odsetek ustawowych za opóźnienie od tej kwoty. 

 

Obecnie czekamy na rozpoznanie zażalenia pozwanego banku; o jego wyniku poinformujemy w odrębnym artykule.

 

 

 

Sprawę prowadzą adw. Dominika Sobieraj i adw. Mateusz Śliwiński.