1. Home
  2. Aktualności
  3. Sukces INLAW | Zwrot bankowy z tytułu spłaconej umowy kredytu hipotecznego indeksowanego do CHF | Bank Millennium S.A.

Sukces INLAW | Zwrot bankowy z tytułu spłaconej umowy kredytu hipotecznego indeksowanego do CHF | Bank Millennium S.A.

Wygrana klienta Kancelarii w sporze z Millenium Bank S.A. o zwrot wszelkich świadczeń z tytułu nieważnej umowy kredytu hipotecznego indeksowanego do CHF | Przesłankowe stwierdzenie nieważności umowy kredytu.

 

Miło nam poinformować, że wyrokiem z dnia 13 grudnia 2023 roku Sąd Okręgowy w Elblągu w sprawie o sygn. akt I C 770/23 z powództwa klienta Kancelarii przeciwko Bank Millennium S.A. zasądził od banku kwotę 134.589,48 PLN oraz kwotę  34.349,91 CHF z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 5 września 2023 r. do dnia zapłaty, a także obciążył w całości pozwany bank kosztami procesu, w tym kosztami zastępstwa procesowego jako stronę przegrywającą proces. Wyrok jest nieprawomocny. 

 

Sprawa dotyczyła spłaconego przez klienta Kancelarii w 2016 roku kredytu hipotecznego indeksowanego do CHF. Zasądzone od pozwanego banku kwoty obejmują wszelkie środki pieniężne jakie zostały wpłacone przez kredytobiorcę w wykonaniu nieważnej umowy frankowej, w tym prowizję, ubezpieczenie oraz odsetki.

 

Postępowanie było o tyle wymagające, że jeden z kredytobiorców zmarł przed wszczęciem postępowania i z tej przyczyny koniecznym okazało się uregulowanie spraw spadkowych umożliwiających skuteczne dochodzenie roszczeń od banku wyłącznie przez żyjącego kredytobiorcę. 

 

Obecnie czekamy na rozpoznanie apelacji pozwanego banku; o jej wyniku poinformujemy w odrębnym artykule.

 

 

 

 

Sprawę prowadził adw. Mateusz Śliwiński.