1. Home
  2. Aktualności
  3. Sukces INLAW | Unieważnienie umowy kredytu hipotecznego indeksowanego do CHF oraz zwrot bankowy | Raiffeisen Bank S.A.

Sukces INLAW | Unieważnienie umowy kredytu hipotecznego indeksowanego do CHF oraz zwrot bankowy | Raiffeisen Bank S.A.

Wygrana klienta Kancelarii w sporze z Raiffeisen Bank S.A. o ustalenie nieważności umowy kredytu hipotecznego indeksowanego do CHF oraz o zapłatę.

Miło nam poinformować, że wyrokiem z dnia 22 stycznia 2024 roku Sąd Okręgowy w Elblągu w sprawie o sygn. akt I C 311/23 z powództwa klienta Kancelarii przeciwko Raiffeisen Bank S.A. ustalił, że nieistnieje stosunek prawny wynikające z umowy o kredyt hipoteczny indeksowany do CHF, zasądził od banku kwotę 105 809,08 PLN  z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 22 kwietnia 2023 r. do dnia zapłaty, a także obciążył w całości pozwany bank kosztami procesu, w tym kosztami zastępstwa procesowego jako stronę przegrywającą proces w łącznej wysokości 17 234 PLN. Wyrok jest nieprawomocny. 

 

Sprawa dotyczyła zawartej przez klienta Kancelarii w 2010 roku umowy kredytu hipotecznego indeksowanego do CHF. Zasądzone od pozwanego banku kwoty obejmują wszelkie środkie pieniężne jakie zostały wpłacone przez kredytobiorcę w wykonaniu nieważnej umowy frankowej, w tym prowizję, ubezpieczenie oraz odsetki.

 

Na czas trwania postępowania, klienci Kancelarii uzyskali prawomocną ochronę prawną dochodzonego roszczenia polegającą na wstrzymaniu obowiązku uiszczania bieżących rat kapitałowo-odsetkowych. Postanowienie zostało wydane w ekspresowym terminie, bowiem już  4 dnia po złożeniu pozwu.

 

Obecnie czekamy na rozpoznanie apelacji pozwanego banku; o jej wyniku poinformujemy w odrębnym artykule.

 

 

 

 

Sprawę prowadziła adw. Dominika Sobieraj.